Banner layout

LẬP TRÌNH HMI & PLC

Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc sử dụng bộ điều khiển logic lập trình PLC, trong nhiều ngành, cung cấp một loạt các kiến thức ứng dụng. Mọi hệ thống điều khiển đều cần một giao diện HMI. Các terminal đồ họa hiện đại đã thay thế những tấm bảng cứng truyền thống với nút bấm. Một HMI là một phần thiết yếu cho một hệ thống kiểm soát cung cấp cho người sử dụng một hệ thống giám sát tổng quan về hệ thống, ban hành các lệnh hoạt động, thu thập dữ liệu và xử lý lỗi hệ thống.

Tính năng chính
 
Hầu hết các hệ thống điều khiển hiện đại sử dụng một PLC (Programmable Logic Controller) như một phương tiện để điều khiển động cơ, máy bơm, van và các thiết bị khác được sử dụng trong một quy trình. Các HMI (Human Machine Interface) cung cấp phương tiện mà cho phép nhân viên vận hành tương tác với hệ thống điều khiển PLC.

 • Sự kết hợp chặt chẽ giữa PLC và HMI có thể là nền tảng vững chắc cho nhu cầu tự động hoá quá trình của bạn.

 • Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các chương trình hiệu quả, có tài liệu phù hợp với logic hệ thống hiện tại và chuyên môn của nhân viên bảo trì.

 • Lịch sử kiểm soát hệ thống mở rộng của chúng tôi và kiến ​​thức về các nền tảng phát triển hiện tại cho phép chúng tôi cung cấp các công nghệ đã được chứng minh có thể cải thiện hiệu suất quy trình của bạn.

 
Ứng dụng

 • Hệ thống xử lý liên tục

 • Xử lý vật liệu

 • Kiểm soát máy đóng gói

 • Cân mẻ

 • Sản xuất rời rạc

 


PLC Hardware:  Allen-Bradley

 • MicroLogix 1000, 1100, 1400, 1500

 • SLC 500 5/03, 5/04, 5/05

 • PLC 5 5/20, 5/40, 5/80

 • CompactLogix L31, L32, L35, L43, L45

 • ControlLogix L55, L61, L62, L63, L64

HMI

 • Single Nodes

 • Network Nodes

 • Alarm Monitoring

 • Data Collection

 • Trending

 • Reporting

PLC Programming Methods

 • MicroLogix 1000, 1100, 1400, 1500

 • SLC 500 5/03, 5/04, 5/05

 • PLC 5 5/20, 5/40, 5/80

 • CompactLogix L31, L32, L35, L43, L45

Communication Networks

 • Ethernet

 • Ethernet/IP

 • ControlNet

 • DeviceNet

 • DH+, DH-485, RS-232


HMI Software *

 • RSView 32

 • FactoryTalk SE

 • FactoryTalk ME

 • WonderWare

 • PanelBuilder

HMI Hardware

 • PC’s

 • Industrial PC’s

 • PanelView

 • PanelView Plus

Tin nhắn từ form


Bình luận từ form